Dovzhenko Centre (Довженко Центр)

Dovzhenko Centre

Довженко-центр – українська державна установа, яка займається збереженням та популяризацією спадщини українського кіномитця Олександра Довженка. Центр названо на честь Довженка, який був видатним українським режисером і сценаристом радянських часів.

Довженко-центр розташований у Києві, Україна, і має музей, архів і кінотеатр, які демонструють роботи Довженка та інших українських кіномитців. Центр також організовує кінофестивалі, покази та інші культурні заходи, які популяризують українське кіно та культуру як в Україні, так і за кордоном.

Архів Довженко-Центру є одним із найбільших кіноархівів України, в ньому зберігаються тисячі фільмів, документів, фотографій та інших матеріалів, пов’язаних з історією українського кіно. Центр працює над оцифруванням та збереженням цих матеріалів, щоб забезпечити їх доступність для майбутніх поколінь.

Загалом Довженко-Центр є важливою інституцією для збереження та популяризації українського кіно та культури, і він відіграє ключову роль у забезпеченні доступу до творів Довженка та інших українських кінематографістів для глядачів у всьому світі.

https://dovzhenkocentre.org/

Dovzhenko Centre is a Ukrainian state institution that is dedicated to preserving and promoting the legacy of Ukrainian filmmaker Oleksandr Dovzhenko. The center is named after Dovzhenko, who was a prominent Ukrainian filmmaker and screenwriter during the Soviet era.

Dovzhenko Centre is located in Kyiv, Ukraine and operates a museum, archive, and cinema that showcase the works of Dovzhenko and other Ukrainian filmmakers. The center also organizes film festivals, screenings, and other cultural events that promote Ukrainian cinema and culture both within Ukraine and internationally.

The archive at Dovzhenko Centre is one of the largest film archives in Ukraine, and it contains thousands of films, documents, photographs, and other materials related to Ukrainian cinema history. The center works to digitize and preserve these materials to ensure their availability to future generations.

Overall, Dovzhenko Centre is an important institution for preserving and promoting Ukrainian cinema and culture, and it plays a key role in ensuring that the works of Dovzhenko and other Ukrainian filmmakers are accessible to audiences around the world.

Центр Довженко — украинское государственное учреждение, занимающееся сохранением и популяризацией наследия украинского режиссера Александра Довженко. Центр назван в честь Довженко, известного украинского кинорежиссера и сценариста советских времен.

Центр Довженко находится в Киеве, Украина, и управляет музеем, архивом и кинотеатром, в которых демонстрируются работы Довженко и других украинских кинематографистов. Центр также организует кинофестивали, показы и другие культурные мероприятия, которые продвигают украинское кино и культуру как в Украине, так и за ее пределами.

Архив Центра Довженко является одним из крупнейших киноархивов Украины и содержит тысячи фильмов, документов, фотографий и других материалов, связанных с историей украинского кино. Центр работает над оцифровкой и сохранением этих материалов, чтобы обеспечить их доступность для будущих поколений.

В целом Центр Довженко является важным учреждением для сохранения и продвижения украинского кино и культуры и играет ключевую роль в обеспечении доступности произведений Довженко и других украинских кинематографистов для зрителей во всем мире.

Отзывы о компании Dovzhenko Centre (Довженко Центр) в каталоге сайтов Киева - URL.KIEV.UA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.