ПУМБ (PUMB)

ПУМБ (PUMB)

Pumb.ua є сайтом Пумб (Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк»). Це комерційний банк в Україні, який надає широкий спектр фінансових послуг фізичним особам, малому бізнесу та корпораціям. Ці послуги включають ощадні рахунки, кредити, іпотечні кредити, кредитні картки, страхування та інвестиційні продукти. Веб-сайт надає інформацію про банк, його продукти, послуги та місцезнаходження, а також дозволяє клієнтам отримувати доступ до своїх рахунків, здійснювати платежі та виконувати різні транзакції в Інтернеті. На веб-сайті також представлені новини та статті про банківську галузь, а також ресурси для клієнтів, яким потрібна допомога у вирішенні їхніх банківських проблем.

https://www.pumb.ua/

Pumb.ua is the site of FUIB (Public Joint Stock Company «First Ukrainian International Bank»). It is a commercial bank in Ukraine that provides a wide range of financial services to individuals, small businesses and corporations. These services include savings accounts, loans, mortgages, credit cards, insurance, and investment products. The website provides information about the bank, its products, services, and locations, and allows customers to access their accounts, make payments, and complete various online transactions. The website also features news and articles about the banking industry, as well as resources for clients who need help with their banking problems.

Pumb.ua является сайтом ПУМБ (Публичного акционерного общества «Первый украинский международный банк»). Это коммерческий банк в Украине, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим лицам, малому бизнесу и корпорациям. Эти услуги включают сберегательные счета, кредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты, страхование и инвестиционные продукты. Веб-сайт предоставляет информацию о банке, его продуктах, услугах и местоположениях, а также позволяет клиентам получать доступ к своим счетам, совершать платежи и выполнять различные транзакции в Интернете. На веб-сайте также представлены новости и статьи о банковской отрасли, а также ресурсы для клиентов, которым нужна помощь в решении их банковских проблем.

Отзывы о компании ПУМБ (PUMB) в каталоге сайтов Киева - URL.KIEV.UA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.