Zoom (Зум)

ZOOM

Zoom.us — це веб-платформа для відеоконференцій, яка дозволяє користувачам проводити віртуальні зустрічі, вебінари та відеоконференції. Його було розроблено компанією Zoom Video Communications, Inc. і запущено в 2013 році. Zoom пропонує низку функцій, включаючи спільний доступ до екрана, запис, віртуальний фон і інструменти для співпраці, що робить його популярним для віддаленої роботи, онлайн-навчання та особистого використання. Користувачі можуть приєднуватися до зустрічей через веб-браузер, настільну чи мобільну програму або за допомогою номера телефону. Zoom став особливо популярним після пандемії COVID-19, оскільки він дозволив людям працювати та спілкуватися віддалено, дотримуючись соціальної дистанції.

https://zoom.us/

Zoom.us is a web-based video conferencing platform that allows users to conduct virtual meetings, webinars, and video conferences. It was developed by Zoom Video Communications, Inc., and launched in 2013. Zoom offers a range of features, including screen sharing, recording, virtual backgrounds, and collaboration tools, making it popular for remote work, online education, and personal use. Users can join meetings through a web browser, a desktop or mobile application, or by dialing in using a phone number. Zoom has become especially popular since the COVID-19 pandemic, as it has allowed people to work and communicate remotely while maintaining social distancing.

Zoom.us — это веб-платформа для видеоконференций, которая позволяет пользователям проводить виртуальные встречи, вебинары и видеоконференции. Он был разработан Zoom Video Communications, Inc. и запущен в 2013 году. Zoom предлагает ряд функций, включая совместное использование экрана, запись, виртуальные фоны и инструменты для совместной работы, что делает его популярным для удаленной работы, онлайн-обучения и личного использования. Пользователи могут присоединяться к собраниям через веб-браузер, настольное или мобильное приложение или путем набора номера телефона. Zoom стал особенно популярным после пандемии COVID-19, поскольку он позволил людям работать и общаться удаленно, сохраняя при этом социальную дистанцию.

Отзывы о компании Zoom (Зум) в каталоге сайтов Киева - URL.KIEV.UA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.